MAS

Met veel plezier kondigen wij aan dat de bedrijven Solidé Projectadvies BV en Maritime Asbestos Solutions BV vanaf heden, verregaand zullen gaan samenwerken.
 
Over MARITIME ASBESTOS SOLUTIONS (MAS)
 
MAS is een jong en dynamisch asbestinventarisatie- en adviesbureau met veel ervaring en rijk aan een diversiteit van kennis op het gebied van haar dienstverlening. Het specialisme van MAS ligt vooral op het gebied van maritiem en offshore.
 
De kern van de activiteiten van MAS betreft het inventariseren van aanwezig asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal op schepen, platformen, installaties en bouwwerken.
 
Naast asbestinventarisaties biedt MAS tevens projectmanagement gedurende asbestverwijderingsprojecten, Inventory of Hazardous Materials (IHM), onderzoek naar keramische vezels en het begeleiden van het gehele traject vanaf inventarisatie tot aan de verwijdering en/of beheersmaatregelen.
 
Over Solidé Projectadvies
 
Solidé Projectadvies is een gerenommeerd adviesbureau gespecialiseerd in asbest- en sloop gerelateerde projecten. De opdrachtgevers van Solidé bevinden zich in de sectoren Vastgoed (Utiliteit & Woningbouw), Industrie en Maritiem (Maritiem en offshore).
 
Aan Solidé zijn een aantal ondernemingen gelieerd, namelijk Détect Milieu Services BV, Hamabest Asbest en Hamabest Laboratorium. Détect en Hamabest Laboratorium zijn beiden geaccrediteerd voor het verrichten van asbest analyses en -inspecties. Hamabest Asbest is een asbestinventarisatiebureau gecertificeerd conform SC-540.
 
Samenwerking
 
De nieuwe samenwerking geeft MAS de mogelijkheid om een significante plaats te verkrijgen in het werkveld Maritiem en offshore. De kennis, kunde en mogelijkheden van Solidé zullen worden aangewend om MAS hierin te faciliteren.
 
Met een participatie in MAS geeft Solidé invulling aan haar ambitie om bestaande opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn met gespecialiseerde kennis en diensten.
 
De directies van Solidé en MAS zien de samenwerking met veel vertrouwen en plezier tegemoet.
 
Voor eventuele toelichting of vragen kunt u terecht bij uw vertrouwde contactpersoon.

 

Met vriendelijke groet / Kind Regard

Namens Solidé Projectadvies BV /
In behalf of Solidé Projectadvies BV 

Dhr. Martijn Dekker
Algemeen Directeur / General Director

Solidé Projectadvies B.V.
Koperstraat 2
2718 RE  ZOETERMEER
The Netherlands
T    +31 (0)79 3600 490
E    mdekker@solidebv.nl
I     http://www.solidebv.nl  

 

We proudly announce that the companies Solidé Projectadvies BV and Maritime Asbestos Solutions BV as of today, will we have an extensively partnership agreement.

 

About Maritime Asbestos Solutions (MAS)

Maritime Asbestos Solutions is a young, dynamic asbestos survey and consulting firm with extensive experience and diversity of knowledge of her services.

The core business of MAS concerns asbestos surveys to determine the presence of asbestos products and asbestos contaminated materials on vessels, platforms installations and buildings.

Besides asbestos surveys, MAS also provides project management for asbestos removal projects, Inventory of Hazardous Materials (IHM), refractory ceramic fibre surveys and supervision of the entire process from survey to removal and/or asbestos management plans.

 

About Solidé Projectadvies

Solidé Projectadvies is a renowned consulting firm specialized in asbestos and demolition related projects. The clients of Solidé projectadvies are located in the sectors of Real Estate (Utility & Residential), Industry and Maritime (Maritime & Offshore).

On Solidé also various companies are affiliated, Détect Milieu Services BV, Hamabest Asbest and Hamabest Laboratorium. Détect and Hamabest Laboratorium are both accredited to perform asbestos analyzes and inspections. Hamabest Asbest is an asbestos inventory company certified in accordance with SC-540.

 

Cooperation

This cooperation gives MAS the opportunity to obtain a significant place in her professional field of Maritime and Offshore. The additional knowledge, expertise and opportunities of Solidé will be used to facilitate this. 

The cooperation between MAS and Solidé will increase the quality, flexibility and customer satisfaction towards her existing and new clients.

The management of Solidé and Maritime Asbestos Solutions are looking forward to this cooperation with great confidence and pleasure.

In case of any clarifications or questions, please contact your relying contact.

 

 

 

Namens Maritime Asbestos Solutions BV
In Behalf of Maritime Asbestos Solutions

Dhr. Ivo Opstal MScBA
Algemeen Directeur / General Director

Maritime Asbestos Solutions B.V.
Berkelse Poort 95
2651 JX  Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
T      +31 (0)10 226 93 69
I       www.ma-solutions.nl
E      info@ma-solutions.nl