Vanuit wet- en regelgeving is een asbestinventarisatie door een SC-540 gecertificeerd inventarisatiebedrijf wettelijk verplicht voorafgaand aan renovaties en sloopwerken. Solidé voert alle asbestinventarisaties uit conform SC-540.

Een opdrachtgever kan om verschillende redenen kiezen een asbestinventarisaties uit te laten voeren:

  • asbestinventarisatie voorafgaand aan renovatie;
  • asbestinventarisatie voorafgaand aan sloop;
  • asbestinventarisatie ten behoeve van asbestverwijdering;
  • asbestinventarisatie ten behoeve van aankoop of verkoop;
  • asbestinventarisatie als risicobeoordeling.

 
Door middel van inspecties en eventuele bemonstering van asbestverdachte materialen identificeren wij eventuele aanwezige asbesthoudende materialen. Daarop volgt onderzoek in het geaccrediteerde laboratorium van Détect Milieu Services b.v.

Op basis van schattingen kwantificeren wij de aanwezige asbesthoudende materialen in standaard eenheden. Daarnaast worden de in het gebouw aangetroffen asbesthoudende materialen ingedeeld in brontypen.

Aan de hand van de onderzoeksgegevens wordt een rapportage opgesteld en doen wij duidelijke aanbevelingen met betrekking tot de aangetroffen asbesthoudende materialen. Al onze asbestinventarisatierapportages worden opgesteld aan de hand van de richtlijnen zoals vermeld in de SC-540.